Template design by cpa website and free forum hosting
Home Geschiedenis Het begin


Bekend is dat Blauw-Wit is opgericht op 6 april 1935. Deze datum staat vermeld op de enveloppen en het briefpapier wat jaren geleden werd gebruikt en bij vele van U nog wel bekend zal zijn. Hoe deze oprichting precies in zijn werk is gegaan weten we niet.Toch heeft n.a.v. de oproepen in de kranten, iemand zich spontaan gemeld die deze oprichting heeft meegemaakt.

Dit is dhr. P. Mol welke momenteel woont in het nieuwe apartementengebouw aan de Rembrandt Galerij. In een gesprek op 31-12-1997 met hem vertelde hij dat de vereniging is opgericht door dhr. van Boven met de voornamen Marinus Adriaan Jacobus en geboren op 1 januari 1909 te Hedel.

Die dus toen 26 jaar oud was. Hij was onderwijzer en woonde aan de Beeklaan 15 te Roosendaal. Hij is later in Breda gaan wonen. De leden waren volgens dhr. Mol vooral mensen van de Nederlandse Spoorwegen, de Posterijen en de Douane. De vergaderingen werden gehouden in "De Burcht" aan de Emmastraat. Het eerste veld was aan de Wouwschebaan wat nu de Wouwseweg is op een weiland van "Oonincx" tegenover een caf'e met de naam "De Ekster". In dit café werden de bezoekende clubs ontvangen en konden zich omkleden. Na de Korfbalwedstrijd konden ze hier ook een kopje thee of een andere versnapering gebruiken.

Er werd dus in het begin alleen Korfbal gespeeld. De vereniging had ook nog niet de veschillende afdelingen die we nu kennen. We zullen nu een kijkje nemen in de kranten die we hebben gevonden in het Roosendaals gemeente archief. Het eerste bericht wat we hierin tegenkomen drukken we hierbij af en U kunt zien dat de Nederlandse taal er toen ook iets anders uitzag. De krant droeg toen de naam Dagblad de Grondwet, later is dat Brabantsch Nieuwsblad geworden.