Template design by cpa website and free forum hosting
Home Geschiedenis 1990 - 1999

* 12-01-1998 In de vergadering van het Hoofdbestuur is nadere informatie over het

archief gegeven. Op dit moment is men bezig met het nakijken van de kranten

in het archief. Enige documentatie is reeds in bezit, Hiervan zijn kopieën gemaakt en zijn aangeboden ter inzage van de bestuursleden. Deze map zal rouleren binnen het bestuur.

* 23-01-1998 Mevr. R. Knappers heeft documenten van het Hoofdbestuur

gebundeld. Deze zijn overgedragen aan het Gem. Archief en beslaan het tijdvak

1986/1987 t.e.m. 1991/1992.

Ook zal ze nog informeren bij Mevr. Houtekamer of er nog stukken bij haar aanwezig zijn welke belangrijk zijn voor het archief.

*27-04-1998 Notulen vergadering Hoofdbestuur. Onder punt 3. Verder geeft dhr. v. Oosterhout nadere informatie over het archief en reikt wederom een verslag uit van de vorderingen inzake de onderzoeken. Het is nog beslist niet compleet en hij hoopt toch nog meer stukken boven water te krijgen mogelijk via oud bestuursleden, die nog wat archiefmateriaal hebben bewaard.

*22-06-1998 Notulen vergadering Hoofdbestuur. Onder punt 2. Overzicht en toelichting betreffende de archivering van het sportverband. Informatie wordt gegeven door de voorzitter. Er ontbreken nog een aantal gegevens. Gepoogd zal worden ook deze noch te achterhalen. De heer v.d. Velden overhandigd alle bescheiden over het rolstolbasketball. N.a.v. de vraag v.d. de Heer de Waal inzake bekers en andere tastbare materialen zal informatie worden ingewonnen bij de Heemkunde kring. Mogelijk dat daar interesse is voor bekers enz.

*Dhr. Hans de Waal, Afdeling Volley zal mogelijk de boekjes genaamd

"Plakbal" verzamelen en beschikbaar stellen ten behoeve van het Gemeente

Archief.

20 mei '98 zijn de boekjes beschikbaar gesteld door Els Kempen Dubbelberg 21,

Tel: 529072. De boekjes zijn inmiddels gebundeld en ondergebracht in het Gemeentearchief.

Eerste nummer nov. 1978.

Jrg. 1979 nr. 1/1 t.e.m. 1/6.

Jrg. 79/80 nr. 2/1 - 2/7.

80/81 nr. 1/3 en 3/3 -3/7.

81/82 nr. 4/1- 4/8, eind 1982 okt. en dec.

1983 mrt. jun. dec.

1984 apr. jun. sept. nov. dec.

1985 apr. jun. sept. dec.

1986 apr. jun. sept. nov. dec.

1987 mrt. mei. dec.

1988 mrt. apr. okt. dec.

1989 mrt. apr.

1990 jan. mrt. jun. sept. nov.

1991 jan. apr. jun. sept. nov.

1992 mrt. apr. mei-jun. sept. nov.-dec.

1993 febr. mei.

1994 jan. mrt. jul. okt.

1995 jan. apr. nov.

1996 mei. okt. dec.

1997 febr.

*Met Dhr. Piet v. d. Velden, Benoitlaan 5, 4702HC, Tel:0165-540590,

zal nog contact worden opgenomen over de mogelijke stukken van de

Afdeling Biljarten.

25-5-'98 gebeld, alle stukken zitten bij de afd. Gehandicapten welke reeds bij het

Archief aanwezig zijn.

22-6-'98 Dhr. Piet v. d. Velden heeft nog stukken gevonden over het Rolstoelbasketball.

Over de periode 1971-1985, betreffende wedstrijden en tournooien. Deze documenten zijn inmiddels verstrekt aan het Roosendaals archief.

*L. H. van Ophuysen, Badminton, 1959 naar Roosendaal, Haverschmidtlaan 48,

4707KV Tel:536495, ook voetbal. (J. de Wild). 25-5-'98 gebeld, zal nog zoeken naar mogelijk stukken, en belt eventueel terug, en geeft ook voor Badminton op contact op te nemen met Malakusea, Oudenbosch, Tel. 314810.

*W. F. Dominicus+, Mons. Frenckenstraat 9, 4702JX, Tel:545074, afd. Korfbal,

kontributie opgehaald met kinderen, 25 jarig jubileum. (J. de Wild). 25-5-'98 gebeld met zijn vrouw , zij heeft geen stukken van Blauw-Wit. Geeft naam van J. van Boven, Hoge Brug.

*Piet v. d. Laan, 2e. Secretaris, Eikelaan 3, 4702AA, Tel: 540329, +/-70j.

(J. de Wild). 25-5-'98 gebeld heeft niets van Blauw-Wit, is maar heel kort betrokken geweest bij de vereniging. Genoemd in de krant 1950 bij oprichting Sportverband.

*In de Roosendaalse BODE stond op 4 februari 1998 op de voorpagina

een stuk over de Afdeling Volleybal. Waarin de voorzitter Hans de Waal

een oproep doet om nieuwe leden te winnen. Uit dit stukje blijkt ook

dat deze afdeling reeds 37 jaar bestaat en dus in 1961 zal zijn opgericht

of begonnen. Er zijn in de krant eerder berichten over de Volley

gevonden. B.v in 1949 komt de Volley al voor. Zie 14-2-1950 oprichting P.S.V.

Ook 1955 microkaart (10) en 1957 26 jan. kaart (8).

*26-02-1998 Fotoboek terug gebracht naar Mevr. v. d. Horst, Covellijndijk

74, dank briefje schrijven voor het gebruik hiervan. 19-01-1998 zijn

er bij het Archief een aantal foto's uit het boek door Toon Mol gereproduceerd en bij de stukken van Blauw-Wit gevoegd.

L.Gulden, v. Deysellaan 2, 4707MD, tel: 542655, heeft even het fotoboek van Mevr. v.d. Horst in bruikleen op 21 febr. '98. I.v.m. het maken van een fotoreportage uit het leven van een oud lid van de Afd. Korfbal, 1958, Mevr. I. van de Giessen. Deze is nu Wethouder in Amsterdam.

Mevr. Gulden zal de namen onder de foto's van het boek nog aanvullen.

* 22-6-1998 Vergadering HB. In de Notulen opgenomen onder punt 2. ingekomen stukken en mededelingen.

Overzicht en toelichting betreffende de archivering van het sportverband. Informatie

wordt gegeven door de voorzitter. Er ontbreken nog een aantal gegevens. Gepoogd zal worden ook deze nog te achterhalen.

De heer v. d. Velden overhandigt alle bescheiden over het rolstoelbasketball.

N.a.v. de vraag v.d. Heer de Waal inzake bekers en andere tastbare materialen zal informatie worden ingewonnen bij de Heemkunde kring. Mogelijk dat daar interesse is voor bekers enz.

P. Koolen Basketball zal verder vragen bij de afd. secr. Bask. Swetsloot

Badm. J. Peek Tel:570817.

Mevr. Houtekamer Tel:540945. Zal spullen apart houden als ze wat tegen komt, nog 'n keer bellen.

van Hemert Penningmeester, Sportverband voor A. Houtekamer, Lieslaan tel: 532368 (R. Knappers)

Onderzoek naar vorige Penn.m.'s en secr.'s alle afdelingen.

*17-6-1998 Frank Roks, Oliemolen 72, Tel: 557005, bijgenaamd "de bokkie", heeft in de jaren 80 video opname gemaakt van de afd. Voetbal voor zijn practicum, hierover contact opnemen. (J. de Wild)

* 14-4-1998 Navragen bij T. Malipaard en J. Veld, Vermantlaan 13, over de jeugd

van de afd. Voetbal (A. Nijssen)

Ad Nijssen zal het jaar 1965 van het Brabants- Nieuwsblad onder de loupe nemen (alleen de grote koppen), Jac. de Wild het jaar 1970 ( ook alleen de grote koppen).

* Zaterdag 5 september 1998 Afgegeven bij de Heemkundekring "De Vrijheijt van Rosendale" gevestigd aan de Laan van Henegouwe in de kelder van de Technische School te Roosendaal.

Een aantal oude bekers, medailles o.a. van de afd. Korfbal en Voetbal, verenigingsvlag van de afd. Voetbal (K.N.V.B.) , lied van B.W.R. op geluidsbandje, vaantjes, e.d. van verschillende afdelingen van Blauw-Wit. Overhandigd aan de Heer Heijnen voorzitter.

Deze zullen worden ingeschreven in het register, en zijn aldaar door het publiek te bezichtigen.

De openstelling is elke eerste zaterdag van de maand, voormiddag.

7-10-1998 brief ontvangen van de Heemkundekring. Met dank voor de schenking van bovenstaande materialen. Getekend door A. J. G. de Bruijn, secr., van Eedenlaan 16,

4707 LB Roosendaal. Tel: 0165-540227.

BadmintonWim van Unen, Rucphensebaan voorzitter Importeur (Riet Knappers)

15-10-1998 Notulen Algemene Leden vergadering Afdeling Sport voor Lichamelijk en Visueel Gehandicapten.

Hierin is opgenomen dat er ook nog bekers en vaantjes in bewaring kunnen worden gegeven bij de Heemkundekring Roosendaal.

2-11-1998 Algemene Jaarvergadering van het Sportverband.

Dhr. H. de Waal van de Afdeling Volleybal heeft nog oude bekers ter beschikking van de Heemkundekring.

Er zal contact worden opgenomen met de voorzitter voor de overhandiging hiervan.

De bekers zijn inmiddels met dank door de voorzitter in ontvangst genomen en zullen worden overgedragen aan de Heemkundekring.

13 november 1999. Bij Cor Kuijpers, Faunaberg 54, 4708 CC Roosendaal van de Afdeling Basketball, doosje met krantenknipsels e.d. opgehaald.

20 november 1999. Dhr. Hoekstra van het Roosendaals archief deelt mede dat de documenten van Blauw-Wit, grotendeels zijn uitgezocht. Er komt een lijst van de stukken die in het archief worden opgeslagen. De overige stukken kunnen worden opgehaald of worden opgeruimd. Daarna kan ook de overeenkomst worden getekend.