Template design by cpa website and free forum hosting
Home Geschiedenis 1960 - 1969

A. Jaargang 1960

(2) 5 jan. Pag. 7 (Korfbal) standenlijst.

(5) maandag 11 jan. Pag. 2 (Tafeltennis) verslag.

Eerste nederlaag van Blauw-Wit tafeltennis.

W.V.Z. uit Zevenbergen is er in geslaagd het 1e tafeltennisteam van Blauw-Wit een spaak in het wiel te steken bij zijn overwinningsreeks. W.V.Z. won met 7-3 de ontmoeting. De uitslagen waren: W.V.Z. 1-Bl. W. 1 7-3, P. Weevers-Den Hulster 1-0, J. van Beek-H. Blokland 1-0, C. van Nunen-N. Lucas 1-0, V. C. van Nunen-Ha Blokland 0-1, J. van Beek-N. Lucas 0-1, C. van Unen-L. den Hulster 1-0, P. Weevers-H. Blokland 1-0. Dubbel: van Beek/van Nunen-den Hulster/Lucas 1-0. Beter deed het Blauw-Wit 2 dat de grootst mogelijke overwinning 10-0 behaalde op Tempo 2.

(5) 11 jan. Pag. 6 (Volleybal) verslag.

(9) 12 jan. Pag. 5 (Korfbal) standenlijst.

(10) 19 jan. Pag. 2B (Tafeltennis) verslag.

(10) 19 jan. Pag. 7 (Korfbal) verslag.

(14) 26 jan. Pag. 7 (Voetbal, Volley en Korfbal) verslag.

(16) 29 jan. Pag. 7 (Voetbal) Programma.

(18) 1 febr. Pag. 5 (Handbal) stand.

(18) 1 febr. Pag. 6 (Volleybal) verslag en stand.

(22) 8 febr. Pag. 9 (Volley en Korfbal) verslag en stand.

(22) 9 febr. Pag. 4 (Korfbal) verslag en stand.

(23) 11 febr. Pag. 9 (Voetbal) Programma.

(25) 15 febr. Pag. 2 (Tafeltennis) verslag.

(26) 16 febr. Pag. 9 (Korfbal) verslag en stand.

(27) 18 febr. Pag. 11 (Voetbal) programma.

(30) 23 febr. Pag. 6 (Korfbal) stand.

(32) 25 febr. Pag. 11 (Voetbal) uitslagen en programma.

(32) 26 febr. Pag. 9 (Korfbal) uitslagen.

(35) 2 maart. Pag. 9 (Korfbal) stand.

(36) 3 maart. Pag. 9 (Voetbal) uitslagen.

(37) 5 maart. Pag. 11 (Korfbal) uitslagen.

(39) 9 maart. Pag. 11 (Korfbal) stand en verslag.

(41) vrijdag 11 maart. Pag. 2 Tafeltennis Kampioen.

Blauw-Wit tafeltennis werd kampioen in derde klasse.

Voetbal junioren ook kampioen?

Het eerste tafeltennis team van het Protestants Sportverband "Blauw-Wit" is kampioen geworden in de 3e. klasse.

Dat gebeurde woensdagavond in Oosterhout toen het een dikke overwinning behaalde tegen de club "Oosterhout". Blauw-Wit had om de titel te bemachtigen aan een gelijk spel al genoeg gehad.

Maar het werd een 8-2 overwinning.

De Hulster en Blokland wonnen al hun partijen.

Lucas verloor er een.

En tegen de gewoonte in (de titel was al binnen) ging het dubbelspel dit keer voor de Roosendalers ook verloren.

De kampioen heeft 2 punten voorsprong op Play Fair ui Roosendaal en Vice Versa uit Oudenbosch; W.V.Z. uit Zevenbergen eindigd op de 4e. plaats.

Voor het Blauw-Wit team is het een mooie prestatie, want pas vorig jaar promoveerde het naar de 3e. klasse en het mag nu met 3 andere verenigingen deelnemen aan de promotie competitie, met de degradatie kandidaten, om 3 plaatsen in de 2e. klasse.

Het word toch nog een week met grote gebeurtenissen.

De voetbaljunioren van Blauw-Wit spelen zaterdag tegen de B.S.C. jeugd en zijn, als ze winnen ook kampioen.

Dat zou dan een dubbel geschenk zijn voor de heer J. den Hamer de voorzitter van deze ruim 400 leden tellende vereniging, want hij wordt zaterdag 60 jaar en viert dan tevens zijn 35 jarig huwelijksfeest op die dag is ook nog Penningmeester Schipper 12,5 jaar getrouwd.

(42) 12 maart. Pag. 11 (Korfbal) stand.

(43) 14 maart. Pag. 8 (Volleybal) stand en verslag.

(43) 16 maart. Pag. 7 (Korfbal) stand en verslag.

(46) 18 maart. Pag. 11 (Voetbal) uitslagen.

(47) 21 maart. Pag. 7 (Volleybal) verslag en stand.

(48) 23 maart. Pag. 9 (Korfbal) verslag en stand.

(49) 24 maart. Pag. 11 (Voetbal) Programma en stand.

(53) 29 maart. Pag. 9 (Korfbal) uitslagen en stand.

(53) donderdag 31 maart. Pag. 2B (Blauw-Wit)

Enorme groei in laatste jaren

Blauw-Wit bestaat in april 25 jaar.

J. den Hamer van 20 naar 400.

Op 6 april bestaat Blauw-Wit 25 jaar en dat jubileum zal op luisterrijke wijze gevierd worden.

Drie dagen heeft het bestuur vastgesteld om met de ruim 400 leden tellend "Blauw-Wit" familie te gaan feesten en daar is alle reden voor, want toen op 6 april 1935 de vereniging begon als een zuivere korfbalclub waren er maar 20 leden.

In de begintijd was Blauw-Wit een gevreesde tegenstander in de Zeeuwse Bond.

In de na oorlogse jaren, met de groeiende bevolking werd ook de animo voor andere sporten groter en zo ontstond in 1950 het Protestants Sport Verband "Blauw-Wit", aan de Korfbal werden andere takken van sport toegevoegd.

O.a. atlethiek, gymnastiek, volleybal, voetbal en tafeltennis.

Tegelijk hiermee kreeg de vereniging de beschikking over de prachtige accommodatie van het Red-Band Sportpark.

De bloei zette in en het ledental ging met een ruk van 20 naar 180 tot ...... een jaar later alles weer teniet was en alleen nog korfbal bestond.

Het was voorjaar 53 dat de huidige voorzitter de heer J. den Hamer, de leiding op zich nam met f. 84,- schuld in kas en 20 leden nog: het was een beslist niet te benijden taak.

Maar J. den Hamer gebruikte zijn voorzittershamer wel heel krachtdadig en nu 7 jaar later, is het ledental dik boven de 400 en loopt de begroting voor dit jaar door de f. 7000,- waarin alleen al f. 3500,- aan zaalhuur zit.

Het ledental 400 werd precies een jaar geleden gehaald.

Thans is er gymnastiek voor dames en kinderen, wordt er met 3 twaalftallen gekorfbald, zijn er 2 volleybalteams heren en 3 teams dames, plus een of twee jongensteams in oprichting, er is een senioren voetbalteam, een junioren afdeling van 40 leden, plus nog een 2 teams in de tafeltennis competitie.

Tevens heeft de vereniging een muziekclub, die uitsluitend uit jeugdleden bestaat. Alle sportafdelingen, behalve gymnastiek, spelen mee in de competitie en om iedereen te kunnen bereiken, wordt niet op zondag gespeeld.

Penningmeester zijn of secretaris over een dergelijke vereniging is dan ook geen kleinigheid: voor de sportbonden en de reizen voor uitwedstrijden gaat er alleen al een bedrag van honderden guldens om.

De Viering.

Om dit grote jubileum te gaan vieren is er een erecomité gevormd, waarin zitting hebben genomen burgemeester J.P. Godwaldt, directeur A. Groeneveld van Philips Roosendaal, de heer J. van Poll Suykeruyk, directeur der grafische kunstinrichting. Directeur L. P. van malland van de V.C.S., directeur M. A. M. Weve van het bijkantoor der Amsterdamse Bank, de heer M. J. W. van Miert directeur van de Expeditie onderneming v.h. J. van Acker, de heer E. M. Boontje, directeur van de R.S.K. Expeditie bedrijven, de heer J. Theunisse directeur van de T.B.A. en voorzitter Jos Rademakers van het Oranje Comité.

De eerste feestelijke bijeenkomst is de receptie op zaterdagmiddag 9 april in West End.

Het bestuur dat daar recipieert ziet er uit als volgt: voorzitter J.C. den Hamer, 2e. voorzitter J. Beem, secretaresse mevr. A. van der Giesen-Bierens, penningmeester Ant. Schipper en algemeen adjunct J. van der Laan.

Op 20 april is de jubileum feestavond van de Blauw-Wit jeugd en op 21 april volgt de grote feestavond.

(54) 31 maart. Pag. 13 (Voetbal) uitslag.

(57) 4 april. Pag. 6 (Volleybal) stand en verslag.

(59) 6 april. Pag. 9 (Korfbal) stand en verslag.

(60) 7 april. Pag. 13 (Voetbal) stand.

(62) 9 april. Pag. 11 (Blauw-Wit) Groot verslag voorzitter den Hamer

(62) 11 april. Pag. 2 (Blauw-Wit)

Bij het 25 jarig bestaansfeest "Blauw-Wit" onderscheiden met de KNKB Bondswimpel.

Veel waardering voor jeugdwerk.

Talrijke bloemstukken en vele schriftelijke felicitatie's gingen de receptie vooraf die het Protestants Sport Verband "Blauw-Wit" zaterdag hield in West End bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan.

Dit was voor de Koninklijke Nederlandse Korfbalbond aanleiding om bij monde van de heer Lentz de vereniging te onderscheiden met de Bondswimpel, een fraaie blauw gebaande wimpel met in het midden het magnifiek geborduurde KNKB ereteken. Heer Lentz zelf oud-lid ging in zijn huldigingspeech nog even naar de beginjaren terug, waarin hij het werk memoreerde van mannen als Marines van Boven en wijlen Henk van der Laan die het toen aan gedurfd hadden met een protestantse vereniging te beginnen.

Zij hebben het fundament gelegd, waarop thans kan worden voortgebouwd.

Het pleit daarom voor als bestuur, aldus spreker, dat u de moed en het doorzettingsvermogen bezat op dit fundament een stevig huis te hebben gebouwd. En hoewel Blauw-Wit momenteel vele gerechten serveert - hiermede doelend op de vele takken van sport - nam de heer Lentz toch aan dat korfbal nog steeds de hoofdschotel vormt en daarom beschouwde spreker het als een eer tevens als vice-voorzitter der Zuid Nederlandse Korfbal Bond, Blauw-Wit als eerste vereniging in dit district de gelukwensen te mogen aanbieden bij dit toch uitzonderlijke jubileum. Namens ZNKB en KNKB wenste hij de vereniging de kracht toe op de reeds ingeslagen weg voort te gaan en beschouwde het tenslotte een groot voorrecht namens de KNKB de fraaie Bondswimpel juist aan Blauw-Wit te mogen overhandigen.

Onder de aanwezigen zagen we wethouder Simons namens gemeentebestuur en Sportraad, de Junioren Commissie Roosendaal, de heren De Jong en Nieveen, hoofden der St. Josephschool en Beatrixschool, in wie gelukwensen vooral met lof werd gesproken over het jeugdwerk dat bij de jubilerende vereniging een voorname plaats inneemt.

Felicitaties werden o.a. nog overhandigd door dr. Schulte, ds Elzinga, Diaconie der Ned. Herv. Kerk en het Groene Kruis, B.K.C. uit Breda en Alliance uit Roosendaal, dit bij monde van de heer Thomas, het bestuur het behoud van het KNKB -schap toewenste.

In de gelukwensen van de vele Roosendaalse sportverenigingen zoals Alliance, R.B.C. Roosendaal, Play Fair, kwam vooral tot uiting de goede onderlinge samenwerking die er de laatste jaren was ontstaan.

Het receptieboek vermeldde nog veel namen waaronder o.a. nog die van RAC, R.P.S.V., N.T.T.B., A.M.V.T., S.M.W. uit Woensdrecht, S.S.V.R., R.B.B. en anderen. (op de bijbehorende foto is het bestuur van het jubilerende "Blauw-Wit" voor de Bondswimpel van de KNKB en midden tussen de bloemen. In het midden voorzitter den Hamer die binnenkort zal aftreden.)

Voorzitter J. den Hamer beantwoordde elke gelukwens op zijn eigen rustige en vertrouwde wijze en was toch eigelijk wel min of meer onder de indruk van zoveel belangstelling en medeleven.

In zijn dankwoord memoreerde hij nog eens de ups and downs' die de vereniging nog al eens gehad heeft maar zag het grote belang van een christelijke sportvereniging en voor ogen houdend dat een organisatie op principiële grondslag in Roosendaal niet verloren mag gaan, zegde hij toe na zijn aftreden als voorzitter deze zomer, de vereniging achter de schermen, te zullen blijven steunen.

(62) 9 april Pag 11. Blauw-Wit.

J. den Hamer : Opmars Blauw-Wit.

Dat kinderen die groot worden, hun vader in een bepaalde richting kunnen dringen, heeft de heer J. den Hamer ondervonden.

Zeven jaar geleden zag het er met de korfbalvereniging Blauw-Wit Roosendaal, waarin zij hun sport beoefenden, allesbehalve rooskleurig uit en daarom zetten zij hun vader onder pressie met de mededeling dat " hij er zich maar eens voor moest spannen" Nu zag de heer den Hamer terecht het grote belang van een christelijke sportvereniging in en uitgaande van de stelling dat een organisatie op principiële grondslag niet verloren mocht gaan zette hij zijn schouders onder B.W.R. teneinde de vereniging eens flink op te vijzelen.

Hoe ruimschoots hij in die opzet slaagde zal vandaag blijken bij de herdenking van het 25 jarig bestaan. Veel van de hulde die de voorzitter gebracht zal worden zal hij ongetwijfeld "afwentelen" op diegene die (als een v.d. Horst en Jonkheer) de vereniging in de moeilijke jaren voor zijn ambtsperiode overeind hielden.

Maar met de beste wil van de wereld zal de heer den Hamer er niet aan kunnen ontkomen dat hem de eer gegeven wordt van Blauw-Wit een grote en uitstekende organisatie gemaakt te hebben die op aller prettigste wijze samenwerkt met de andere sportverenigingen en die op stijlvolle wijze een geheel eigen plaats in de gemeenschap heeft veroverd.

SNELLE GROEI

Die ontwikkeling voltrok zich in een snel tempo, dat vooral door de heer den Hamer vanaf 1953 (het jaar waarin hij voorzitter werd) werd bepaald.

Hij bouwde de in 1950 breder opgezette sportvereniging uit op basis van.........20 leden en 84 gulden schuld.

Die situatie schrikte de heer den Hamer niet af.

Voor veel werk was hij nooit opzij gegaan en daarom kan het niet anders of hij pakte -toen hij eenmaal ja had gezegd- de zaken energiek aan.

Weliswaar had hij van de actieve sportbeoefening niet al te veel "verstand" (hij voetbalde slechts een keer tijdens zijn militaire dienst in Vlissingen, maar daar stond tegenover dat hij organisatorisch heel wat aan kan.

De 84 gulden schuld zijn na zijn 7 jaren veranderd in een begroting waarin f. 7000,- wordt "omgezet".

Gelden uit donatie's (die door volhardend ijveren werden veroverd) contibuties en overheidssubsidie die ten goede komen aan de afdelingen: gymnastiek, volleybal, tafeltennis, korfbal en voetbal.

Vele van de nu 400 leden tellende vereniging zullen terug denken aan 1953 toen de voetbal zijn intrede in Blauw-Wit deed.

Geld was er niet en van zelfsprekend ontbraken daarom de benodigde "spullen"

Met een van Roosendaalse zuster vereniging R.B.C. gekregen wedstrijdbal startten de voetballers van B.W.R.

Met de stoere wil van alle rechtgeaarde zeeuwen (de heer den Hamer werd in Axel geboren) als stuwkracht groeide de jonge afdelingen in Blauw-Wit als groeperingen die in zeer korte tijd het benodigde materiaal bezaten en in de gelegenheid waren overal een uitstekend figuur te slaan.

GAVE

Peinzend over de vraag wat aan dit succes ten grondslag ligt, zal Blauw-Wit zeker tot de ontdekking zijn gekomen dat de heer den Hamer de speciale gave bezit, die de juiste mensen op de goede plaats brengt.

De daarvoor benodigde mensenkennis had de voorzitter van Blauw-Wit in zijn lange loopbaan in overheidsdienst (standplaatsen Oud-Beijerland, Aalten, Eibergen en sedert 1930 Roosendaal) vergaard.

Bovendien en dat merken wij van nabij konden allen die zich gaven voor het werk onder de christelijke jeugd zich spiegelen aan het voorbeeld dat de heer den Hamer gaf wat betreft werklust voor de vereniging.

Practisch al de vrije tijd "stak" hij in B.W.R. dat zelfs voorrang had op zijn hobby tuinieren.

De resultaten in de vorm van kampioenschappen niet alleen, maar ook op het terrein dat de vorming van de jonge mens raakt, schonken hem grote voldoening.

Met de wetenschap dat hij prachtig werk heeft verzet zal de heer den Hamer zijn voorzitterszetel kunnen afstaan.

Want dat moment is aangebroken. Dit jaar zal hij aftreden en al zullen velen dit betreuren, van de andere kant zullen zij begrip hebben voor dit besluit.

Op het moment van aftreden mag de heer den Hamer de zekerheid hebben dat hij een "gezonde" vereniging aan zijn opvolger overdraagt.

Voor zichzelf acht hij dat geen verdienste, daar hij -principieel naar als hij is- het als een prachtige taak heeft gezien de christelijke jongeren een eigen sfeervolle vereniging te geven.

Hoe prachtig hij in deze opzet slaagde zal bij gelegenheid van het jubileum dat vandaag gevierd wordt, ongetwijfeld duidelijk blijken in vele vormen van waardering die hem en zijn medebestuurders door de sportgemeenschap aangeboden worden.

(63) 12 april. Pag. 11 (Volleybal) verslag en stand.

(63) 12 april. Pag. 11 (Korfbal) verslag en stand.

(64) 13 april. Pag. 13 (Voetbal) uitslagen.

(65) 14 april. Pag. 13 (Voetbal) stand.

(69) 19 april. Pag. 7 (Volleybal) stand en verslag.

(69) 19 april. Pag. 10 (Korfbal) Blauw-Wit doet mee aan Alliance tournooi.

(75) 28 april. Pag. 13 (Korfbal en Voetbal) stand en verslag.

(80) 4 mei. Pag. 17 (Korfbal) stand en verslag.

(83) 10 mei. Pag. 2 (Tafeltennis) Tafeltennis promoveert naar 2de Klasse. In 2 jaar vanuit 4e. klas opgeklommen. Door zaterdag j.l. van Luts uit Tilburg te winnen, is het eerste tafeltennisteam van Blauw-Wit naar de 2e. klasse gepromoveerd. Een bijzonder resultaat, want vorig jaar promoveerde Blauw-Wit pas naar de 3e. klasse, nadat het ...jaar in de 4e. klasse was uitgekomen. Dit succes werd dan ook zaterdagavond uitbundig gevierd en voorzitter den Hamer was namens het Sprotverband Blauw-Wit aanwezig om de spelers met dit prachtige resultaat geluk te wensen. Speciale woorden van dank richtte hij tot de heer L. Heynen die zo enorm veel betekent voor deze tafeltennis afdeling. Namens Blauw-Wit bood de heer den Hamer de verloofde van afdelingsleider L. Heynen een prachtig boeket bloemen aan. De uitslagen van deze beslissende wedstrijd waren: I. de Hulster tegen J. Deunen 1-0. H. Blokland-Luytgaarden 1-0, N. Lucas-van Dijk 0-1, H. Blokland-J.Deunen 1-0, I. de Hulster-van Dijk 0-1, N. Lucas-J. Deunen 1-0, I. de Hulster-Luytgaarden 1-0, M. Lucas-Luytgaarden 1-0, H. Blokland-van Dijk 0-1. Ook het dubbel werd een Roosendaalse zege: I. de Hulster en H. Blokland wonnen met 21-10, 20-21 van Luytgaarden -van Dijk. De eindstand van de promotiestrijd was: 1 Victoria, 2 Breda, 3 gesp. 5 punten, 2 Blauw-Wit 1 3 gesp. 4 pt; 3 Luto 4 Tilburg 3 gesp. 3 pt.; 4 Animo Vught 3 gesp. 0 pt. De eerste 3 teams promoveerde naar de 2e. klasse. Het is voor de eerste maal dat Blauw-Wit in de 2e. klasse vertegenwoordigd is. Voor haar is het alleen A.M.V.J. gelukt Roosendaal in de afdeling te vertegenwoordigen.

(89) 18 mei. Pag. 7 (Korfbal) stand.

(98) 31 mei. Pag. 9 (Volleybal) Beker volleybaltournooi.

(106) 13 juni. Pag. 9 (Volleybal) verslag en stand.

(110) 20 juni. Pag. 5 (Volleybal) verslag en stand.

(113) 27 juni. Pag. 7 (Volleybal) verslag en stand.

Kaart no. (1) Vrijdag 1 juli 1960 pag. 2

"Blauw Wit" speelt badminton

In sept. zal de Roosendaalse Sportvereniging "Blauw-Wit" ook aandacht gaan schenken aan de interessante badminton sport. Een reeds lang bestaande wens om aan de vele takken van sport die in "Blauw-Wit" verband beoefend kunnen worden ook badminton toe te voegen gaat daarmede in vervulling. Op initiatief van de heer Den Hamer worden mej. C. Helder en de heer W. Midleton bereid gevonden de badminton sport te leiden. Liefhebbers kunnen zich aanmelden Marconistraat 93 (mej. Helder) en Mgr. Hopmansstraat 51 (de heer Midleton)

(3) 4 juli. Pag. 8 (Volleybal) zomeravond volleybal.

(7) 12 juli. Pag. 4 (Volleybal) zomeravond volleybal.

(28) 18 aug. Pag. 7 (Voetbal) Indeling voetbal.

(41) 9 sept. Pag. 7 (Korfbal) Indeling.

(44) 15 sept. Pag. 7 (Voetbal) uitslagen.

(49) 21 sept. Pag. 14 (Voetbal en Korfbal) uitslagen.

(49) 22 sept. Pag 11 (Voetbal) uitslagen.

(54) 29 sept. Pag. 11 (Voetbal) uitslagen.

(56) 3 okt. Pag. 7 (Korfbal) verslag en stand.

(58) woensdag 5 okt. Pag. 2 (Badminton) Blauw-Wit start met Badminton.

Blauw-Wit startte Badminton.

Blauw-Wit heeft bij monde van de heer Nieveen in de prachtige Sporthal van het Red-Band Stadion de zevende sporttak van B.W.R. geïnstalleerd, een afdeling Badminton waarvan mejuffrouw C. Helder en de heer N. Midleton de leiding zullen hebben.

De initiatiefnemer tot stichting van een afdeling Badminton de heer den Hamer herinnerde er aan dat mej. Helder reeds enkele jaren geleden de vraag had gesteld of B.W.R. met Badminton kon starten.

De vele werkzaamheden in verband met de heropbouw van B.W.R. stonden dat toen niet toe.

Thans nu Blauw-Wit een ledental van 400 heeft bereikt, was te tijd "rijp".

De tweehoofdige leiding lichtte de heer de Hamer toe met de stelling dat dit nodig was geoordeeld met een te verwachten grote toeloop.

Een verwachting die bewaarheid werd.

Nadat terreinbeheerder de heer Mol, dank was gebracht voor alles wat hij steeds voor B.W.R. doet kon de eerste training aanvangen.

 

Kaart no. (61) zaterdag 8 oktober.

P.S.V. "Blauw-Wit" opent clubhuis.

Dinsdagavond 11 oktober om half acht beleeft het Protestants Sport Verband "Blauw-Wit" een zeer belangrijk ogenblik. Dan word immers (in aanwezigheid van tal van autoriteiten) het eigen clubhuis in gebruik genomen. Door een gelukkig toeval kan "Blauw-Wit" de beschikking krijgen over het in de Stationsstraat centraal gelegen gebouw, waarin tot voor kort, de heer de Bra een dansschool dreef. De afgelopen maanden hebben vrijwilligers van "Blauw-Wit" vele uren gewerkt geheel een goede beurt te geven en het zo veel mogelijk aan te passen aan de eisen, die "Blauw-Wit" er aan stelt. Daartoe behoefde het interieur enige wijziging omdat "Blauw-Wit" het gebouw dienstbaar zal maken aan de tafeltennissers en omdat het er naast de contactavonden, gelegenheid wil hebben voor toneel en muziek. De snelle en gelukkige groei van Blauw-Wit heeft een dergelijke omvang genomen dat men, teneinde de onderlinge band te bewaren en te verstevigen, een eigen "home" niet langer kon missen.

(63) 12 okt. Pag. 7 (Voetbal) Programma.

(63) 12 okt. Pag. 2 (Blauw-Wit) P.S.V. Blauw-Wit krijgt Verenigingslokaal.

J. den Hamer "Ik zal niet rusten" P.S.V. Blauw-Wit kreeg verenigingslokaal. Het is dan zover. Bij aanwezigheid van talrijke genodigden werd gisteravond in een feestelijke bijeenkomst de vroegere dansschool van de heer de Bra aan de Stationstraat voor de Protestantse Sportvereniging "Blauw-Wit" als verenigingslokaal geopend. "He ben jij ook lid? Deze vraag zal voortaan door leden van Blauw-Wit niet meer gesteld worden aldus dhr. G. Nieveen, voorzitter van Blauw-Wit in zijn openingswoord. Dit behoort tot het verleden, want door het openstellen van dit lokaal zal er naar gestreefd worden de onderlinge band van de verschillende afdelingen te verstevigen". Op zijn beurt bracht de heer J. den Hamer zijn dank, die de voorzitter aan zijn adres had geuit, over aan zijn verschillende medeleden. Die met hem voor het tot stand komen van het clublokaal hadden geijverd "En ik zal niet rusten" zo besloot de heer den Hamer zijn speech, die zijn openingsrede op verzoek van het bestuur voor het vele werk dat hij de laatste maanden verricht had " voordat ieder lid van Blauw-Wit zich geheel thuis zal voelen". Hiervoor behoefde de heer den Hamer allerminst bezorgd te zijn, want nadat voorzitter Nieveen de schriftelijke felicitaties van de diverse instantie's voorgelezen had, bleek dat bij muziek van een door Blauw-Wit leden gevuld bandje dit "home gevoel" al napratend in eigen kring al aardig gevonden was.

(66) 14 okt. Pag. 11 (Korfbal) verslag.

(67) 17 okt. Pag. 7 (Handbal) uitslagen.

(68) 18 okt. Pag. 7 (Korfbal) uitslagen en stand.

(69) 20 okt. Pag. 11 (Voetbal) Programma en uitslagen.

(74) 27 okt. Pag. 13 (Voetbal) programma en uitslagen.

(76) 29 okt. Pag. 13 (Korfbal) verslag.

(79) 3 nov. Pag. 11 (Voetbal) programma.

(87) 14 nov. Pag. 8 (Handbal) uitslag en stand.

(88) 15 nov. Pag. 7 (Korfbal) uitslag en stand.

(95) 24 nov. Pag. 11 (Voetbal) uitslagen.

(96) 25 nov. Pag. 11 (Korfbal) overzicht.

(102) 2 dec. Pag. 7 (Korfbal) verslagen.

(103) 5 dec. Pag. 5 (Volleybal) verslag en stand.

(107) 12 dec. Pag. 7 (Volleybal) verslag en stand.

(113) 19 dec. Pag. 11 (Volleybal) verslag en stand.

(115) 21 dec. Pag. .. (Korfbal) verslag en stand.

 


 

J. Jaargang 1961

kaart (1) maandag 2 januari (Volleybal) uitslagen en standen Bl.W. 1+2.

(4) zaterdag 7 jan. Uitspraak Strafcommissie Korfbal: De K.N.K.B. heeft uitspraak gedaan inzake de op 29 Oct. 1960 gestaakte wedstrijd Oisterwijk-Bl. Wit, in Zuid 2.B. stand toen 2-2. Reglementair is deze wedstrijd gewonnen verklaard door Oisterwijk met 7-2. Voor de Roosendalers is hun positie t.o.v. de hekkensluiter minder rooskleurig geworden.

(5) 9 jan. zaal-Blauw Wit goed op dreef (Handbal) verslag + overzicht.

"Hebben we handbal gehad of is dit een andere vereniging"??

10 Jan. (Korfbal) verslag + overzicht

(9) 16 Jan. (Volleybal) de Bl.Wit I heren, blijven in de 1e. klasse van de plaatselijke competitie een belangrijke rol spelen. De afgelopen week speelden ze tegen het Corps Commando Troepen. De Groene Baretten kwamen in de eerste set 15-13 met de hakken over de sloot, maar moesten zich in de drie volgende set's gewonnen geven.

(10) 18 Jan. Korfbal verslag + stand

(11) 19 Jan. Voetbal alg. verslag + standen.

(28) " " " "

(36) " " " "

(40) " " " "

(57) Volleybal Roosendaal. Blauw-Wit I Kampioen. Bl.Wit I heeft in de eerste klasse Heren, het kampioenschap gehaald. Door dit kampioenschap hebben de Bl. witten het recht verworven, om zich via de promotie competitie een plaats te veroveren in de Overgangsklasse.

Een erg fraaie wedstrijd is het niet geworden. (de uitslag van deze kampioenswedstrijd stond er niet bij). Bl.Wit speelde met Vollaard- Houtekamer-J. Been-H. van Mallant-W. v. Hemert en v. Gelder.

Volgens een later gevonden berichtje is deze Promotie competitie, geen succes voor Bl. Wit geworden. Eindstand 5e. van de 5 deelnemers. Geen promotie dus.

(58) 29 mrt. Korfbal overzicht Senioren + Asp.

(68) 12 april " " " "

(78) Groot Korfbal overzicht Sen. + Asp.

(100) 25 mei Eindresultaten Korfbal Competitie.

Zuid IIe. klasse B.

Blauw-Wit I, &e. in een klasse van 8.

Gespeeld 14. Gew. 2. Gelijk 2. Verl. !0. Aantal punten 6.

No. 8 had 1 punt en degradeerde dus.

Bl.Wit 2 4e. op de 8.

Bl. Wit A 5e. op de 6.

Bl. Wit B 3e. op de 6.

(167) 4 sept. Hoewel West Brabant a.s. Zaterdag nog competitie restanten te verwerken krijgt, zijn de nieuwe indelingen reeds bekend.

KNKB Zuid IIB ZNKB West II

BKC Breda Aliance Rsd.

Bl.Wit Roosendaal BKC4 Breda

DHJ Bergen op Zoom Bl.Wit2 Rsd.

Oisterwijk Eldos2 Etten

Olympia- Bergen op Zoom KIK 1 Steenbergen

Oranje Wit Tilburg Juliana 2 O. Gastel

Volt Tilburg Oisterwijk3 Oisterwijk

KKC2 Breda Oranje Wit3 Tilburg

Wion1 Leur

Wion2 Leur

(170) 27 september Korfbal competitie gestart.

(183) BKCII - Bl.Wit 6-2.

(209) 31 oct. Korfbal.

Fraai resultaat voor Blauw-Wit.

verslag + standenlijst.

Het Roosendaalse Blauw-Wit verraste zaterdag heel korfballend West Brabant door in Breda het sterke BKC met 2-0 te verslaan.

Een met invallers uitkomende Blauw-Wit had reeds in de vierde minuut succes met een doorloopbal van Atie van Dalen. In de 32e. minuut gelukte het B. Vroklage zelfs zijn club met een afstandsschot op 2-0 te zetten.

(230) 28 nov. Korfbal = handbal standen.

(235) 4 dec. Volley. Standen Bl. Wit 6e. van de 6 deelnemers 7 wedstrijden gespeeld 0 punten.

 


 

Jaargang 1962

Nagezien kaart 35, 36, 37, 38, 39, 40.

zaterdag 23 juni 1962 Pag. 3, kaart 35 kop korfbalprogramma